Nieuw Gezin wil u zo goed mogelijk ondersteunen en begeleiden. Desalniettemin kan het gebeuren dat er misverstanden, ergernissen en/ of ontevredenheid ontstaat over de geboden ondersteuning en begeleiding. Nieuw Gezin neemt deze signalen uitermate serieus en vindt het belangrijk dat bovenstaande ten alle tijden bespreekbaar wordt gemaakt. Nieuw Gezin hoopt in eerste instantie dat dit met uw desbetreffende hulpverlener kan worden opgelost. Mocht dit niet afdoende zijn of ziet u hiervoor geen ruimte, dan kunt u uw ontevredenheid kenbaar maken door een e-mail te sturen naar: info@nieuwgezin.nu. Spoedig zal met u contact worden opgenomen en gezocht worden naar een oplossing.

Mocht ook dit niet bevredigend zijn of wilt u bovenstaande stappen liever niet doorlopen, dan kunt u een klacht indienen bij het Klachtenportaal Zorg, waarbij Nieuw Gezin is aangesloten. Het klachtenformulier vindt u hier.